Afpersen droge blusleidingen


In hoge gebouwen wordt in de gebruiksvergunning vaak een droge blusleiding voorgeschreven. Om deze leidingen in
optimale conditie te houden is regelmatig onderhoud een must. Immers alleen in geval van brand kunt u zich geen
lekkages of andere gebreken permitteren. In NEN-1594 staat voorgeschreven hoe controle en onderhoud dienen plaats
te vinden. De brandweer eist dat droge blusleidingen minimaal om de vijf jaar afgeperst en gecontroleerd worden.

Hofstee Brandbeveiliging zet een speciaal uitgeruste mobiele unit in om uw droge blusleidingen periodiek te kunnen
afpersen. Van de resultaten van deze beproeving ontvangt u een afpersrapport t.b.v. de brandweer.