Instructie kleine blusmiddelen


De instructie kleine blusmiddelen bestaat uit een korte theoretische uitleg over brand. Tijdens deze instructie wordt er ingegaan op de gevaren die bij een brand kunnen ontstaan en het blussen van een beginnende brand met kleine blusmiddelen.

Daarna verzorgen wij een korte demonstratie over het gebruik van diverse kleine blusmiddelen. Dan is het de beurt aan de kandidaten, middels het volgen praktijkoefeningen, om diverse beginnende branden te bestrijden met een brandblusser of brandslanghaspel.