Ontruimingsoefening


BHV training

Het ontruimingsplan wordt besproken

De Arbo-wet verplicht om 1 keer per jaar een ontruiming te houden.

Het is aan te raden om bij deze ontruimingen begeleiding te hebben. Indien gewenst kunnen wij ten tijde van de ontruiming diverse scenario’s in praktijk brengen middels oefenrook in bepaalde ruimten en het inzetten van een LOTUS.

Na de ontruiming vindt een evaluatie plaats met uw BHV – team. Vervolgens worden onze bevindingen en eventuele aanbevelingen vastgelegd in een rapportage.

De ontruiming wordt verzorgd door erkende instructeurs.